Plaatsspecifiek bekalken

Al tientallen jaren zijn wij actief op het gebied van vloeibare kalk. In eerste instantie alleen in de vorm van Betacal flow. Een aantal jaren geleden is daar Hydrokalk aan toegevoegd. Doordat wij altijd streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit van ons werk zijn we een aantal jaren geleden begonnen met plaatsspecifiek bekalken.

 

Uit de rapporten van de gescande percelen blijkt dat er een grote variatie kan bestaan in pH en organische stof binnen één perceel. Op de kaartjes ziet u hier een voorbeeld van. Om de productie van uw grond te optimaliseren kan het van waarde zijn om deze verschillen in kaart te brengen. Uw grond is immers uw kostbaarste productiemiddel dus hier moet ook de meeste aandacht naar uitgaan om uw opbrengst te optimaliseren dan wel te verhogen.

Om de verschillen in pH en organische stof in kaart te brengen werken we samen met Eddie Loonstra. Hiervoor gebruikt hij een krachtige passieve gammasensor. Dit innovatieve scansysteem, dat al sinds 2002 succesvol wordt ingezet, brengt contactloos de bouwvoor van de bodem nauwkeurig in kaart. Rijdend over het perceel worden zo’n zeshonderd tot achthonderd meetpunten per hectare verzameld. De meetwaarden worden met fysieke bodemmonsters gekalibreerd. Na verwerking van de data worden nauwkeurige bodemkaarten van pH en OS samengesteld. Deze kaarten dienen als basis voor de taakkaart die wordt gebruikt door onze machine die de vloeibare kalk verspreidt.  Zodat de juiste hoeveelheid kalk op de juiste plaats kan worden toegediend. Voornamelijk kalk in vloeibare vorm is hier uitermate geschikt voor. Doordat de kalk met een sproeiboom uitgereden wordt is de verdeling exact en niet wind gevoelig zoals bij droge kalk. 

Indien gewenst kan het bodemonderzoek ook worden uitgebreid met bijvoorbeeld fosfaat en kali. Deze methode van scannen is één van de goedkoopste manieren. De prijs hangt echter af van de grote van het perceel en de totale opdracht.

Ook kunnen we werken met kaarten van andere apparatuur zoals bijvoorbeeld de Verisscan.

Plaatsspecifiek bekalken kan zowel met Betacal als met Hydrokalk. Verschil tussen beide kalksoorten is dat Betacal fosfaat en stikstof bevat en Hydrokalk niet.

Bij Hydrokalk kunnen we borium toevoegen. Dit zou voor u interessant kunnen zijn bij voorjaarstoediening voorafgaand aan de bietenteelt.

U kunt natuurlijk altijd telefonisch contact opnemen als u meer wilt weten over de kosten van het scannen of als u andere vragen heeft.

Voor een gratis pH-analyse en een kop koffie bent u van harte welkom bij ons op de zaak.